Marianne Østby

Psykologspesialist klinisk voksenpsykologi

 

Føler du deg sliten og sur? Orker mindre av det som før var morsomt? Synes du det blir mye «måtte, burde, skulle» og sliter med tiltakslysten? Er du mer urolig, sliter med grubling og bekymring? Har du lyst til å finne igjen "gnisten"? Kanskje hverdagen bare har rast avgårde og du sliter med å henge med? Er du sykmeldt eller sliter med jobb eller skole?

 

Jeg tilbyr målrettede samtaler rettet mot begynnende, eller mer langvarige plager.

 

Du trenger kanskje lengre eller kortere forløp i terapi for å bli kvitt en rekke plager knyttet til stress, uro, slitenhet, nedstemthet, søvnvansker, bekymringer og grubling. Ofte vil det hjelpe å komme i gang med noe som oppleves konkret og nyttig. Da er det viktig med støtte og trening. Gjennom samtaler kan du finne nye måter å takle situasjoner, relasjoner og deg selv på.

 

Jeg fokuserer på sammenhengen mellom kropp og sjel, fortid og nåtid. Dette står sentralt i et helhetlig fokus. Målet er å finne veien til bedre hverdager- mer ro og muligheter for vekst både sosialt, på jobb og i familien. Sentralt for bedring er evnen til å kunne trene seg, tilegne seg ny kunnskap, og bruke psykologen som en "coach". Jeg tilbyr også pårørendesamtaler.

Media

Foreldre og barn. nr 5. 2014, Intervju om mediebruk og foreldrerollen

KLIENTER HAR SAGT:

«Jeg fikk konkretisert hva som egentlig plager meg....ting ble mer håndgripelig, jeg klarer bedre å snu tanker og følelser, og følelsene er mye mindre skremmende når jeg forstår hvor det kommer fra»

«Jeg ble bedre da jeg innså at jeg har lov til å ha det sånn»
« Det hjalp å høre at jeg er normal»


«Det hjalp å få konkrete verktøy for å tenke annerledes»

 

«Hos henne slipper jeg ikke unna....hun presser på riktig måte»


«Jeg kjenner igjen tankefellene mine bedre, ser hvordan jeg ikke støtter meg selv» «Jeg har fått tilbake meg selv- i stedet for å hele tiden bryte meg ned»

«Det nyttigste jeg har gjort på lenge!» 

Kontakt

Spesialist i klinisk voksenpsykologi. Avtalehjemmel fra 1.9.19. Tar også oppdrag som veileder i kognitiv terapi (Godkjent av NFKT), veiledning og undervisning/foredrag i kognitiv terapi, stressmestring, veiledning til annet helsepersonell, eldrepsykolog, sorg, angst og depresjon


Tel: 48433462 for oppdrag eller behov for veiledning. Andre henvendelser vedrørende behandling går via fastlege eller annen psykolog.

Besøksadresse: Erich mogenssønsvei 38 0594 oslo, .lLinderud senter 5 etasje

postadresse: postboks 60, 0517 Oslo

Kun timer etter henvisning fra lege eller psykolog. NB ikke send personlige opplysninger med sms eller mail grunnet sikkerhetshensyn. Fastlegen kan sende henvisning elektronisk via helsenett.

BAKGRUNN OG FAGLIG STÅSTED

Utdannet klinisk psykolog ved Universitetet i København, fra 2002.

Spesialist i klinisk voksenpsykologi Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP) 2011.

Videreutdanning i Kognitiv terapi ved Institutt for Kognitiv terapi innenfor prosjektet Rask Psykisk Helsehjelp

 

Jeg har bred klinisk erfaring fra psykisk helsevern fra poliklinikk og sengepost. Har også erfaring innenfor arbeids-og organisasjonspsykologi etter flere år som konsulent i det private næringsliv. De siste årene har jeg jobbet som kommunepsykolog med forebyggende psykisk helsearbeid med barn og voksne. Jeg har vært prosjektleder ved oppstart av Rask Psykisk helsehjelp i kommunen- som er et tilbud til befolkningen rettet mot milde til moderate angst- og depresjonsvansker.

 

Jeg er opptatt av normalpsykologi som viktige perspektiver i møte med livet. Hvordan livet kan by på store og små utfordringer, og hvordan følelser og tanker kan forstås som naturlige reaksjoner på livsbelastninger. Jeg har selv mye erfar- ing med hvordan livet kan kreve store omstillinger, og hvordan man kan ta vare på egen helse i vanskelige livssituasjoner. Familien, parforholdet og fungeringen som forelder er sentralt for oss som «hele» mennesker.

 

Jeg har i flere år arbeidet med forebygging og tidlig-intervensjon for å avverge mer alvorlige og sammensatte plager hos barn, unge og voksne. Dette innebærer bl.a hvordan vi har det, og vil ha det, i den moderne familien; utfordringer og muligheter med ny- familien, samlivsbrudd, sorg og savn. Jeg har  mye erfaring med på jobbe kort-tidsrettet og forebyggende rettet depresssive plager , angst og uro.

 

Medlem av Norsk Psykologforening

Medlem av Institutt for Aktiv Psykoterapi

Medlem av Institutt for Kognitiv Psykologi 

Medlem av Foreningen for psykologer i privatpraksis

KOGNITIV METODE

Arbeidsformen preges av Kognitiv Atferdsterapi (CBT) som effektive behandlings- former for en rekke angst- og depresjonsplager. Affekt, Affektbevissthet og tilknytningspsykologi preger også arbeidsformen. Sorg og sorgstøtte er et felt jeg har mye faglig og personlig interesse for.