Min praksis

Denne hjemmesiden inneholder informasjon for deg som overveier å gå til psykolog, eller som generelt søker etter informasjon om psykisk helse. Sjekk hovedsiden for mer informasjon om meg, og hva du kan forvente å få ut av samtaler hos meg. Det å gå til psykolog er et valg som mye handler om ønske om endring. Livets store og små utfordringer kan noen ganger kreve litt rom og tid for refleksjon. En psykolog kan være en støtte for å få til endringsprosesser, eller hjelp til å sortere tanker og følelser i vanskelige livssituasjoner. En psykolog er en som har profesjonell utdannelse og erfaring i endringsfokuserte samtaler.  Det kan betraktes som en person som "går ved siden av deg". Som ikke er en personlig venn, eller har egne interesser i tankene når en snakker med deg. En som tør trykke og "plage" deg på de riktige stedene. En som har taushetsplikt der samtalen og rommet du er i bare er for deg en stakket stund.  I noen perioder i livet kan en trenge støtte for å trene seg på nye ferdgheter for mer sunne og hensiktsmessige reaksjoner. Det å bruke tid hos en psykolog kan betraktes som en investering. En investering for å bedre forholdet både til seg selv og andre.  Noen ganger gir det også en mulighet for å lime fortid og nåtid sammen. Økt forståelse for egne tankefeller og mer aksept for følelser gir mulighet for endring.

På denne siden kan du også finne nyttig informasjon om psykisk helse, lese artikler jeg har skrevet om barn, familie, foreldrerollen og psykisk helse, samt finne anbefalinger om nyttig selvhjelp. Jeg legger fortløpende ut egne dikt og artikler som kan brukes som selvhjelp.

Jeg er medlem av Norsk Psykologforening, Institutt for Aktiv psykoterapi, samt videreutdannet ved Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Jeg er også veileder for andre behandlere, tar oppdrag med forelesninger, kurs og grupper.

AKTUELT: SE MIN ARTIKKEL OM SJENANSE og les min nye artikkel om Raushet