Her legger jeg ut en del artikler jeg har skrevet og som er publisert i ulike blader og aviser. Etter å ha jobbet med barn og unge, og deres foreldre en stund er dette en av hjertesakene mine. Hvordan vi som familier skaper rammer og vekst for små og store. Hvordan vår lille virkelighet her i Norge setter rammer og forventninger. Hvordan vi kan løfte blikket- og ha det bedre sammen. Sentralt for meg er også hvordan vi forholder oss til livet og tilværelsen når livet tar uventede veier. Sorg, tap og død er noe vi alle skal forholde oss til. Min påstand er at det er vi voksne som må lære barna våre å overleve dette på en god følelsesmessige måte. Vårt forhold til de store spørsmål, følelser, tanker og våre valg blir viktige utfordringer som også kan føre til vekst og psykisk sunnhet. Vi er ikke perfekte som foreldre, men vi skal gjøre så godt vi kan. Vi må være større, sterkere, klokere og snille!!