Psykolog med avtalehjemmel. Henvisning fra lege eller psykolog via helsenett