"De magiske tankers år"

Boken er skrevet av den amerikanske forfatteren og journalisten Joan Didion. Tiden Norsk Forlag. 2005.

Fra boken:

Livet forandrer seg i øyeblikket.

Det alminnelige øyeblikket.

Forfatteren beskriver godt hvordan livet kan snu, og hvordan det å miste noe brått krever en omstilling og tilvenning over tid. De magiske tankers år gir innsikt i hvordan en etter at noen plutselig blir borte, eller blir syke må forholde seg til livet og døden på en ny måte. En mister uskylden. Noe uventet som en aldri kan være forberedt på kan skje. Det krever tanke- og følelsesarbeid for å klare å ta det inn over seg. Kanskje det helt aldri vil gå opp for en at det er mulig. Vi kan dø, vi kan bli syke. Fra et øyeblikk til et annet kan hele livet være endret. Det er skremmende og vanskelig , men boken viser også hvordan en kan komme seg videre. Sakte fortsetter en tilværelse som kan ligne på "et liv" igjen.